Neurofysiologi

Övningen är skapad 2022-01-09 av matildasjoblom. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vad heter det när en ny aktionspotential ej kan skapas oavsett stimuli? absolut refraktärperiod
 • vad heter det när en ny aktionspotential behöver mer stimuli än vanligt för att skapas? (membranet är hyperpolariserat) relativ refraktärperiod
 • vad måste uppnås för att en aktionspotential ska bildas? tröskelvärdet
 • vad heter det när Na+ strömmar in i cellen? depolarisering
 • vad heter det när K+ strömmar ut ur cellen och återställer vilomembranpotentialen? repolarisering
 • hur många Na+ pumpar Na/K-pumpen ut ur cellen? 3
 • hur många K+ pumpar Na/K-pumpen in i cellen? 2
 • finns det mest Na+ på insidan eller utsidan av cellen? utsidan
 • finns det mest K+ på insidan eller utsidan av cellen? insidan
 • är vilomembranpotentialen något positiv eller negativ på cellens insida? negativ
 • vilomembranpotentialen skapas och upprätthålls av två mekanismer. Na/K-pumpen och..? läckande K-kanaler
 • vad är det som gör att Na+ flyttar sig från det distala nervändslutet till det proximala vid en nervsignalering? diffusion
 • vilken styrka är vilomembranpotentialen? -70mV
 • vid vilken styrka på membranpotentialen stängs Na-kanalerna och K-kanalerna öppnas? +30mV
 • hur återställs jonkoncentrationen efter att en aktionspotential har utlösts? Na/K-pumpen
 • myelinskidorna gör så att Na+ inte läcker ut längs med axonet (=snabbare impuls)
 • när Na+ depolariserar det proximala nervändslutet så kommer spänningsstyrda Ca2-kanaler öppnas
 • Ca2 stimulerar exocytos av neutronsmittorn till synapsklyftan

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/neurofysiologi.10775415.html

Dela