Nervsystemet

Övningen är skapad 2021-11-05 av annelina_. Antal frågor: 56.
Välj frågor (56)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Nervsystemet ska upprätthålla homeostas
 • Signaler skickas runt snabbt på långa avstånd nervsystemet
 • nervsystemet fungerar som en länk mellan den yttre och inre miljön
 • nerverna fångar upp ... utifrån intryck
 • ... bestämmer åtgärd som ska göras hjärnan
 • centrala nervsystemet består av hjärna och ryggmärg
 • resten av kroppens nervsystem perifera nervsystemet
 • det perifera nervsystemet är antingen ... .... ... motoriskt eller sensoriskt
 • det motoriska nervsystemet är antingen ... ... ... somatiskt eller autonomt
 • det autonoma nervsystemet är antingen .. .. .. sympatiskt eller parasympatiskt
 • vilka 4 delar består centrala nervsystemet av? s l h r storhjärnan, lillhjärnan, hjärnstammen, ryggmärgen
 • 3 lager av vävnad som täcker hjärna och ryggmärg hjärn- och ryggmärgshinnor
 • hjärn- och ryggmärgshinna som sitter ytterst, hård, närmast skallbenet dura mater
 • hjärn- och ryggmärgshinna som är en tunn hinna som ser ut som ett spindelnät, i mitten av hinnorna arachnoidea
 • hjärn- och ryggmärgshinna som är en tunn hinna närmast hjärna och ryggmärg pia mater
 • ... och ... skyddar det centrala nervsystemet kraniet och kotorna i ryggraden
 • det finns ett ... i kotorna hålrum
 • De banor i perifera nervsystemet som styr rörelse och motorik motoriska banor
 • De banor i perifera nervsystemet som styr känslor och sinnesuttryck sensoriska banor
 • Det finns ... par ryggmärgsnerver 31
 • Det finns ... par hjärnnerver 12
 • Hjärnhinna meninges
 • sitter utanpå hjärnan och ansluter ut i ansiktet hjärnnerver
 • sitter utanpå ryggmärgen och ansluter vidare ut i kroppen ryggmärgsnerver
 • Hjärnnerv nr 5 trigeminus
 • Hjärnnerv nr 7 facialis
 • Hjärnnerv nr 10 nervus vagus
 • nervus vagus kallas även den kringirrande nerven
 • Nerv som går från hjärnan ner till tarmarna nervus vagus
 • Nerv som stimuleras när vi gör grundgrepp, dekolletagemassage / halsmassage nervus vagus
 • Hjärnan är bortkopplad och signal går från yta till ryggmärg där direkt omkoppling sker reflex
 • vid reflexer aktiveras a n k adrenalin, noradrenalin och kortisol
 • Banor i motoriska nervsystemet som är viljestyrda, skelettmuskulatur somatiska banor
 • Banor i motoriska nervsystemet som är glatt muskulatur, ej viljestyrda autonoma banor
 • Del av autonoma nervsystemet som tar över när man går ner i varv, rest and digest parasympatiska
 • Del av autonoma nervsystemet som tar över när man är stressad, fight or flight sympatiska
 • Nervcell neuron
 • gråaktig kropp där cellen och dess organeller finns soma
 • tar emot signaler, utskott, eller skickar vidare signaler, sitter på slutet av axonet dendriter
 • transportväg som för nervsignal vidare till nästa neuron, själva svansen axon
 • Hjälpceller gliaceller
 • gliaceller transporterar näring
 • gliaceller hjälper till att tillverka signalsubstans
 • gliaceller hjälper till att hålla neuronet intakt
 • gliaceller tillverkar denna typ av stödjevävnad som nervcellerna är beroende av myelin
 • gliaceller f... fagocyterar
 • stödjevävnad, vit substans, fett runtom axonet som ger skydd myelin
 • nervsignaler går vidare via synapser
 • ... finns vid kontaktytorna, där synapserna möts, och för vidare en elektrisk impuls transportämnen
 • plats där överföring av elektrisk impuls sker som finns i nervändsslutet synaps
 • typ av transmittorsubstans som fylls på med vid parkinsons dopamin
 • transmittorsubstans som kan påverka epilepsi vid låg nivå GABA
 • transmittorsubstans som sätts igång vid stress adrenalin
 • transmittorsubstans som påverkar hur vi mår, sover serotonin
 • droger, alkohol och koffein kan påverka transmittorsubstans
 • längst ut på axonet finns ... där nerven ansluter till muskulatur nervändsslut

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nervsystemet.10698453.html

Dela