Nederländska ord

Övningen är skapad 2023-01-26 av Naturligtviis. Antal frågor: 145.
Välj frågor (145)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • goedemorgen godmorgon
 • de naam namn
 • nieuw ny
 • de collega kollega
 • komen uit komma från
 • wonen in bor i
 • spreken prata
 • voorstellen presentera
 • werken arbeta
 • als som
 • aangenaam angenämt
 • willen vilja
 • graag tack
 • ontmoeten möta
 • de meneer mr, sir
 • de mevrouw mrs, madam
 • gaan
 • heel goed mycket bra
 • vroeg tidigt
 • het werk arbete
 • alsjeblieft varsågod
 • het uur timme
 • beginnen starta
 • zo direkt
 • zoeken leta
 • hoe laat? vilken tid?
 • dat is waar det är sant
 • al redan
 • tot ziens vi ses
 • de tijd tid
 • lezen läsa
 • schrijven skriva
 • wachten op vänta på
 • ik heb liever jag föredrar
 • zonder utan
 • lopen promenera
 • gefeliciteerd grattis
 • natuurlijk självklart
 • bijna nästan
 • de verjaardag födelsedag
 • prima bra
 • de broer bror
 • de zus syster
 • het gezin familj
 • de jongen kille
 • het meijsje tjej
 • vaak ofta
 • doen göra
 • moeilijk svår
 • achter bakom
 • succes lycka till
 • morgen imorgon
 • vragen fråga
 • moeten måste
 • ontbijten äta frukost
 • vertrekken lämna
 • eerst först
 • de baas chef
 • de reis resa
 • lunchen äta lunch
 • altijd alltid
 • heel mycket
 • tijdens under tiden
 • vrij ledig
 • daarna efteråt
 • kunnen kan
 • zeker säker
 • samen tillsammans
 • koken laga mat
 • afgesproken avgjort
 • hoezo? hurså?
 • leeg tom
 • allemaal allihop
 • nodig hebben behöva
 • in ieder geval i vilket fall
 • de rij
 • anders nog iets? något annat?
 • vergeten glömma
 • drukken trycka
 • binnen inne
 • gezellig mysigt
 • hebt u gereserveerd? har du bokat?
 • het raam fönster
 • de bar bar
 • bestellen beställa
 • houden van älska
 • anders annars
 • het leven liv
 • smakelijk eten smaklig måltid
 • gewoon vanlig
 • de werkdag arbetsdag
 • volgens mij enligt mig
 • denken tänka
 • nergens ingenstans
 • eigenlijk faktiskt
 • gisteren igår
 • het weer väder
 • de zon sol
 • winkelen fönstershoppa
 • helaas tyvärr
 • ook al weer igen
 • pas bara
 • niets bijzonders inget speciellt
 • vertellen berätta
 • moe trött
 • tot gauw ses snart
 • nieuwsgierig nyfiken
 • bouwen bygga
 • helemaal verkligen
 • alles allt
 • alleen ensam
 • een paar några få
 • buiten utanför
 • de gracht kanal
 • stoppen stanna
 • rechtdoor rakt fram
 • rechts höger
 • links vänster
 • invullen fylla i
 • langskomen komma förbi
 • gelukkig lyckligtvis
 • belangrijk viktig
 • omdat därför
 • volgens enligt
 • het hangt ervan af det beror på
 • trouwens förresten
 • tenminste åtminstone
 • voelen känna
 • de pijn smärta
 • zodra så snart som
 • de prijs pris
 • mogelijk möjligen
 • samen tillsammans
 • eigen egen
 • verschrikkelijk förskräcklig
 • beschermen skydda
 • huren hyra
 • de discussie diskussion
 • stellen ställa
 • stinken stinka
 • tegenover motsats
 • instemmen instämma
 • begrijpen förstå
 • missen sakna
 • opruimen städa

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nederlandska-ord.11377361.html

Dela