Nederländska 1A - 5

Övningen är skapad 2022-02-03 av Axelhellstrom96. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Zaterdagmiddag Lördag eftermiddag
 • vandaag idag
 • meegaan följa med
 • naar till
 • de stad staden
 • het idee idé
 • gezellig trevligt
 • zien se
 • afgesproken Avtalat / OK
 • de minuut minut
 • de parkeerplaats parkeringsplatsen
 • vinden finna
 • moeilijk svårt
 • de parkeergarge parkeringsgaraget
 • de plaats plats
 • achter bakom
 • het station stationen
 • dat is waar det är sant
 • even för en stund (engelska: Just)
 • de boekhandel bokhandeln
 • de schoenenwinkel skoaffär
 • naast bredvid
 • het postkantoor postkontor
 • tegenover tvärs över
 • de bioscoop bio
 • lopen
 • leuk zijn var trevlig
 • dat is leuk det är trevligt
 • de tijd tiden
 • lekker underbart
 • het terrasje café
 • druk mycket folk
 • het bedrijf företaget
 • groot stort
 • het huis huset
 • bijna nästan
 • verhuizen flytta
 • volgend nästa
 • de maand månaden
 • eens en dag, någon gång
 • verder vidare
 • verdergaan gå vidare
 • succes lycka till

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nederlandska-1a-5.10829066.html

Dela