NC 6 9A Flight 325

Övningen är skapad 2018-02-05 av lottaback. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • a bit of a problem ett litet problem
 • from there därifrån
 • cockpit förarkabin
 • pull the trigger fyra av
 • cousin kusin
 • airport flygplats
 • captain kapten
 • no need to worry inget att oroa sig för
 • never mind det gör detsamma
 • ever någonsin
 • destination resmål
 • attention uppmärksamhet
 • all of you allesammans
 • can I have får jag be om
 • appear visa sig, dyka upp
 • flight flyg
 • passenger passagerare
 • cardboard kartong
 • loudspeaker högtalare
 • flight attendant flygvärdinna
 • speaking som talar
 • is no good duger inte
 • argue with säga emot
 • argue with säga emot
 • make up your mind bestämma dig
 • will have to vara tvungen att
 • hijacker flygkapare
 • or annars så

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nc-6-9a-flight-325.7901750.html

Dela