NC 6 8A Chatting down under

Övningen är skapad 2017-12-10 av lottaback. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • click klicka
 • Aboriginal urinvånare
 • true sann
 • snorkel snorkla
 • request förfrågan
 • ahead före
 • down under smeknamn på Australien
 • Swedish svensk
 • Italy Italien
 • immigrate invandra
 • two thirds två tredjedelar
 • convict straffånge
 • British brittisk
 • chat chatta, snacka, prata
 • the Great Barrier Reef Stora Barriärrevet
 • here we go då kör vi
 • shipload fartygslast, hel fartygslast
 • accept acceptera, tacka ja
 • Yugoslavian Jugoslavien
 • multicultural mångkulturell
 • keep in touch hålla kontakten
 • for years på många år
 • Greece Grekland
 • Asia Asien
 • conversation samtal
 • project projekt
 • clear klar
 • Sweden Sverige
 • than än
 • dry torr
 • continent kontinent
 • holy helig
 • former före detta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nc-6-8a-chatting-down-under.7889246.html

Dela