NC 6 7B The kiss of life

Övningen är skapad 2018-01-10 av lottaback. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • by herself av sig själv
 • rise höja sig
 • on her own av sig själv
 • how to give hur man ger
 • slightly lätt, en aning
 • cry for help ropa på hjälp
 • find out ta reda på
 • rescued räddad
 • dial slå (nummer)
 • normal normal, vanlig
 • nostril näsborre
 • clear rensa
 • ambulance ambulans
 • chin haka
 • breath andas
 • fall sjunka ihop
 • what to do vad du skall göra
 • lung lunga
 • exactly exakt, precis
 • all over again en gång till
 • unconsious medetslös
 • chest bröstkorg
 • keep on fortsätta
 • accident olycka
 • may be blocking kanske blockerar
 • cheek kind
 • rate takt, tempo

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nc-6-7b-the-kiss-of-life.7842257.html

Dela