NC 6 6A I don't like them

Övningen är skapad 2018-01-10 av lottaback. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Indian indisk
 • join göra sällskap med
 • ordinary vanlig
 • first floor första våningen, en trappa upp
 • twice två gånger
 • sniff sniffa, lukta
 • can't stand står inte ut med
 • a nice thing trevligt
 • smell lukta, känna lukten av
 • Well, I never! Det var som sjutton
 • grandparents farföräldrar, morföräldrar
 • prefer föredra
 • emigrate utvandra
 • dish maträtt
 • point at peka på
 • cookery course matlagningskurs
 • stairs trappa, innertrappa
 • flat lägenhet
 • on the dole arbetslös
 • cook laga mat
 • yet ännu
 • how to make hur man lagar
 • I've bought jag har köpt
 • turban turban
 • job jobb, arbete
 • have met, har met har träffat
 • stink stank
 • briefcase portfölj
 • have been, has been har varit
 • it's a pity det är synd
 • suppose anta, förmoda

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nc-6-6a-i-dont-like-them.7913632.html

Dela