NC 6 17 Free fall

Övningen är skapad 2018-04-16 av lottaback. Antal frågor: 47.
Välj frågor (47)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • made få att
 • make it klara det
 • grasp ta tag i
 • height höjd
 • cabin kabin
 • fear rädsla
 • landing field landningsbana, landningsfält
 • rapidly snabbt, hastigt
 • an hour i timmen
 • turn into gå över i
 • had made hade klarat
 • nothing intet
 • float sväva, flyga
 • cord lina
 • let go släppa taget
 • frightening skrämmande
 • free fall frifall, fritt fall
 • instructor instruktör
 • a thumbs up tummen upp
 • to go kvar
 • enter svepa in i
 • regret ångra
 • contract dra ihop sig
 • freedom frihet
 • stomach mage
 • no turning back ingen återvändo
 • challenge utmaning
 • altimeter höjdmätare
 • this is it nu är det dags
 • not a single inte ett enda
 • experienced erfaren, rutinerad
 • next in line närmast i tur
 • jumper hoppare
 • sudden plötslig
 • less than mindre än
 • landscape landskap, natur
 • firm fast
 • wind vind
 • faint svimma
 • mumble mumla
 • paralysed paralyserad, skräckslagen
 • amused road
 • swallow svälja
 • jerk ryck
 • it is true det är riktigt, det är sant
 • happiness lycka
 • gasp flämta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nc-6-17-free-fall.8196467.html

Dela