NC 6 16 Down the falls

Övningen är skapad 2018-04-09 av lottaback. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • fall vattenfall
 • run rinna, flyta
 • either vardera
 • border gräns
 • ton ton
 • plunge störta, plumsa
 • boat båt
 • so was det var... också
 • excited upprymd
 • go for a trip ta en tur
 • life jacket flytväst
 • lovely härlig
 • dam damm
 • point of no return den punkt man inte vända tillbaka från
 • notice lägga märke till
 • friendly vänlig
 • Swift stream snabb ström
 • edge kant
 • danger fara
 • row ro
 • quickly snabbt
 • fill up with fyllas av
 • shore strand
 • stretch out sträcka ut
 • kick sparka
 • narrow smal
 • ledge klippavsats
 • caught fångade
 • about to på väg att
 • safe i säkerhet
 • fell föll
 • down current undervattensström
 • dock hamn
 • weight väga
 • kilo kilo
 • as eftersom
 • was lucky to hade turen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nc-6-16-down-the-falls.8176064.html

Dela