NC 6 15 The grizzly

Övningen är skapad 2018-03-28 av lottaback. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nourishment näring
 • each other varandra
 • lit up upplyst
 • half of hälften av
 • protect skydda
 • move on dra vidare
 • bear björn
 • spot fläck
 • perhaps kanske
 • fully grown fullvuxen
 • grizzly grizzlybjörn
 • while medan
 • fish for fiska efter
 • cub unge
 • seal säl
 • later on senare
 • drown drunkna
 • visible synlig
 • salmon lax
 • ray of sunlight solstråle
 • male han-, hane
 • weight väga
 • fat tjock
 • the rest resten
 • feed on äta av
 • grow växa
 • survive överleva
 • hibernation ide, vintersömn
 • were born föddes
 • whale val
 • kilo kilo
 • teach lära, lära ut
 • valley dal, dalgång
 • dead död
 • den bo, håla
 • than än
 • danger fara
 • peak topp, bergstopp
 • as much as så mycket som
 • anything vad som helst

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nc-6-15-the-grizzly.8164443.html

Dela

Annonser