NC 6 12b The Glencoe massacre

Övningen är skapad 2018-02-12 av lottaback. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • wind vind
 • brunt down bränt ner
 • massacre massaker, slakt
 • icy isig
 • chief hövding, ledare
 • chill kylig
 • so does det gör... också
 • weep gråta
 • clan klan, släkt
 • fed gav mat
 • kill döda
 • order order, befallning
 • strike slå till
 • live on gå vidare
 • oath ed
 • trust lita på
 • soldier soldat
 • friendship vänskap
 • loyalty lojalitet, pålitlighet
 • officer officer
 • carried out utförde, verkställde
 • valley dal, dalgång
 • while medan
 • receive ta emot
 • king kung
 • warm ge värme
 • punich bestraffa
 • stranger främling
 • shelter skydd, tak över huvudet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nc-6-12b-the-glencoe-massacre.8042355.html

Dela