NC 6 11b A helping hand

Övningen är skapad 2018-02-05 av lottaback. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • anything vad som helst
 • souvenir souvenir, minnessak
 • ask for be om
 • step this way den här vägen
 • have run out of ha sålt slut på
 • at the moment för tillfället
 • wonderful underbar
 • get on well komma bra överens
 • as eftersom
 • friendly vänlig
 • unpack packa upp
 • was unpacking höll på att packa upp
 • middle-aged medelålders
 • coat kappa
 • these de här, dessa
 • service service, tjänst
 • led the way gick före
 • stagger stappla
 • parcel paket
 • shopping varor, inköp
 • a tip dricks
 • the mean old thing den gamla snåljåpen
 • turn vända sig om
 • security säkerhets-
 • surround omringa
 • badge vaktbricka
 • you were helping som du hjälpte
 • son grabben
 • taxi taxi
 • shook skakde på
 • stuff grejor
 • was nicked var snodd
 • stolen stulen
 • fault fel

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nc-6-11b-a-helping-hand.8017757.html

Dela