NC 6 11a How much is it?

Övningen är skapad 2018-02-05 av lottaback. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • How much is it? Hur mycket kostar det?
 • stingy snål
 • cheap billig
 • huge enorm, mycket stor
 • banner banderoll, plakat
 • shop window skyltfönster
 • super sale jätterea
 • super save tillfälle att spara mycket pengar
 • stationery department pappersavdelning
 • ground floor markplanet
 • drawing pin häftstift
 • they're de kostar
 • regular ordinarie, vanlig
 • price pris
 • there was a sale on det var rea
 • toy leksak
 • electrical goods elektriska varor
 • in that case i så fall
 • basement nedre plan
 • jiqsaw puzzle pussel
 • off rabatt
 • to herself för sig själv
 • receipt kvitto
 • bag påse
 • hairdryer hårtork
 • any någon, något, några
 • make märke, fabrikat
 • bargain extrapris, fynd
 • luxury model lyxmodell
 • free gratis
 • shampoo schampo
 • lucky day lyckodag, turdag
 • department store varuhus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nc-6-11a-how-much-is-it.8017705.html

Dela