NC 6 10b Teen Magazine

Övningen är skapad 2018-02-05 av lottaback. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • dear kära
 • is always going on tjatar jämt
 • wants me to have vill att jag skall vara
 • my age min ålder
 • old-fashioned gammalmodig, mossig
 • keep behålla
 • tell säga åt
 • obey lyda
 • in love with kär i
 • computer dator
 • uncertain osäker
 • the two of us vi två
 • caring omtänksam
 • sort of kan man säga, liksom
 • left out utanför
 • since sedan
 • what to do vad ska jag göra
 • concentrate koncentrera sig
 • shy blyg
 • advice råd

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nc-6-10b-teen-magazine.8017605.html

Dela