Naturkunskap synpunkt 2, kapitel 2 och 5, 2020

Övningen är skapad 2020-11-20 av ida_akinmarin. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • astrologi är ett example på pseudovetenskap
 • Astronomi är läran om himlakropparna och universum
 • solen i centrum heliocentrisk världsbild
 • han hade en geocentrisk världsbild och trodde att solen, månen och stjärnor rörde sig i cirkelrunda banor kring jorden aristoteles
 • han drog slutsatsen att jorden, solen och månen var klotformad Pythagoras
 • polacken som föreslog att jorden rörde sig kring solen och att jorden roterade ett varv kring sin axel på ett dygn nicolaus kopernikus
 • skåning som insåg att kometer rör sig på stora och varierade avstånd från solen och jorden. Tycho brahe
 • Han formulerade lagar för planeternas rörelse Johannes kepler
 • Italienare krävde bevis för att något ska få kallas vetenskap. Han utvecklade kikaren. Galileo galilei
 • Han upptäckte tyngdkraften Isaac newton
 • galax samling stjärnor
 • vår galax vintergatan
 • vår granngalax andromedagalaxen
 • avstånd i rymden mäts med ljusår
 • var är ett ljus år den sträcka ljuset hinner på ett år
 • ett gasmoln nebulosa
 • jordens ålder 4,6 miljarder år
 • jättestora, lysande gasmoln som sker när en tung stjärna exploderar (dör) supernova
 • neutronstjärna är en död stjärna som består av huvudsakligen av neutroner
 • svarta hål bildas efter en stjärnas död när material kan packas ännu mer än i en neutronstjärna.
 • en förändring av ärftliga egenskaperna hos en population evolution
 • en eller flera förändringar på arvsanlag. mutation
 • skillnaden mellan individer variation
 • en process där den bäst anpassade inom en population har lättast att överleva. selektion
 • population Individer av samma art
 • fitness ett mått på en viss individs förmåga att sprida sina gener genom att föröka sig.
 • selektion; könsurval väljer partner baserat på utsende eller förmågor
 • selektion; samevolution förändringar hos två eller flera arter där förändringarna hos varje art påverkas av förändringarna hos den andra arten eller de andra arterna.
 • selektion; anpassning till miljön en förändring som sker hos en art pågrund av miljön
 • mikroevolution processer som leder till att populationer förändras
 • makroevolution större förändringar som ofta kräver miljontals år
 • pangea hur välden såg ut för 200 - 250 miljoner år sedan
 • vad avslöjar en fossils ålder radioaktiva isotoper, ledfossil
 • konvergent utveckling olika arter utan nära släktskap men med liknande egenskaper
 • homologa samma ursprung men olika funktioner
 • analoga samma funktion men olika ursprung

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/naturkunskap-synpunkt-2-kapitel-2-och-5-2020.10145760.html

Dela