Naturkunskap 1a1 Synpunkt, I atomernas värld

Övningen är skapad 2018-10-22 av LindaStudion. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Atom Väldigt liten byggsten som allting är uppbyggt av
 • Proton En liten partikel som finns inuti atomen, i atomens kärna. Har en positiv laddning.
 • Neutron En liten partikel som finns inuti atomen, i atomens kärna. Har ingen laddning.
 • Elektron En liten partikel som finns inuti atomen, i atomens kärna. Har en negativ laddning.
 • Atomkärna I mitten av atomen.
 • Grundämne Ett grundämne består av endast en sorts atomer. Till exempel aluminiumburk består av bara aluminiumatomer.
 • Molekyl Två eller flera olika atomer som sitter ihop. T ex vattenmolekyl som består av 2 väteatomer och 1 syreatom.
 • Kemiska bindningar Det är just när olika atomer intresserar sig för varann och blir ihop och bildar en molekyl. Som vatten.
 • Elektronparbindning Varje kemisk bindning består av två elektroner som bildar par.
 • Joner En atom eller molekyl som har en elektrisk laddning.
 • Salt Jon-bundna kemiska föreningar som består av positivt laddade katjoner och negativt laddade anjoner som sitter ihop så att de blir neutrala.
 • Knallgas En blandning av väte och syre vid rumstemperatur. Ex på en kemisk reaktion.
 • Kemisk reaktion När nya ämnen bildas.
 • Kemisk förening Ett ämne som består av olika grundämnen. T ex vatten.
 • Dipol Varje molekyl som har en plus- och en minusladdad sida.
 • ytspänning Där vattenmolekylernas plus och minussidor dras mot varandra (som magneter) så bildas kraften i ytspänningen. Tack vare den kan insekter gå på vatten.
 • Koksalt Natriumklorid
 • Natriumklorid Koksalt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/naturkunskap-1a1-synpunkt-i-atomernas-varld.8609452.html

Dela