Native Languages

Övningen är skapad 2019-04-04 av zusanne. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Infödd, infödning Native
 • En lucka A gap
 • Att dela To share
 • Vuxen Adult
 • I fara In danger
 • Enligt According to
 • En handfull A handful
 • Om inte... Unless...
 • Återstående Remaining
 • Utrotad Exctinct
 • Årtionden Decades
 • Att bevara To preserve
 • äldre elders
 • Överlevnad Survival
 • Antagligen Likely
 • Fastän Although
 • Arv (både pengar och DNA) Heritage
 • Internat (form av skolform) Boarding school
 • Borttagen Removed
 • En infödingsstam A tribe
 • Traditioner Customs
 • Att gå på, närvara To attend
 • Att tvinga To force
 • Att passa in To fit in
 • Heller Either
 • Att vara igång To operate
 • Regeringen Government
 • Att förvänta To expect
 • Nuförtiden Nowadays
 • Att försvara To support
 • Utbildning Education
 • Att utbilda To educate

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/native-languages.9017664.html

Dela