Nano intro munta

Övningen är skapad 2015-10-24 av Pontusnord. Antal frågor: 138.
Välj frågor (138)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Typ av preparat som kan ta skada av elektronstrålar biologiska
 • Biologiska preparat dåliga för sveptunnelmikroskop då de inte kan leda ström så bra.
 • Mikroskop: Har en ström som går mellan spetsen i mikroskopet och provet, dvs att strömmen tunnlar genom vakuum från atom till spetsen. Sveptunnelelektromikroskop
 • Två olika sätt att köra ett STM, konstant: (H, T) höjd, tunnelström
 • Mikroskop som även kan flytta atomer: (S, A) STM, AFM
 • Mikroskop: Utnyttjar en tunn spets som attraheras eller reppelleras av atomerna i provet. En laser bestrålar balken med spetsen och mönstret tolkas som ytan. Atomkraftsmikroskop
 • Mikroskop som kan se biologiska prover AFM
 • Mikroskop: Använder en elektronstråle som beskjuter provet, de elektronerna som inte reppeleras av provets elektroner kommer detekteras och framkallas som en bild. Visar insidan av provet transmissionselektronmikroskop
 • Ett TEM visar egentligen elektrontätheten i materialet.
 • Behöver TEM mikroskop och används i STM för att öka upplösningen vilket skadar biologiska material och behöver därför kylas ner. vacuum
 • Används i mikroskop för att fokusera elektronstrålar elektromagneter
 • Mikroskop: Beskjuter provet med en elektronstråle som får provets atomer att "släppa" sin elektroner. De bortfallna elektronerna detekteras sedan vilket skapar en fotolik bild. svepelektronmikrioskop
 • Kallas en elektron som försvinner från atomen när den beskjutes av en elektronstråle sekundär elektron
 • Basparen i DNA (A+korsponderande, g+korsponderande) Adenin, tymin, guanin, cytosin
 • Diameterna av DNA 2nm
 • Kemiskbindning som håller ihop nukleotiderna vätebindning
 • Basparen i RNA (A+korsponderande, g+korsponderande) Adenin, uracil, guanin, cytosin
 • Proteinsyntes (Bara begrepp och i logisk ordning) transcription, translation, folding
 • Oraganell som skapar protein ribosome
 • Transporterar informationen om proteinet till ribosomen från DNA i kärnan. mRNA
 • Matchar med 3 baspar mellan mRNA Om det matchar så frisläpps aminosyran på denna vilket hjälper till att bilda proteinet. Kommer från kärnan. tRNA
 • Central dogma of Molecular Biology: hiarkisk ordning replication, transcription, translation
 • Creates single-stranded DNA from an RNA template reverse transcriptase
 • Ett virus kan sprida sina "gener" genom (R och D) RNA och DNA
 • Virus som för in sina "gener" i modercellen genom omvänd transkription retro virus
 • tool commonly used by Molecular biologist to deliver genetic material into cells. viral vectors
 • technique for correcting defective genes responsible for disease development. gene therapy
 • proteins synthesized by immune cells: they are used to identify (label) foreign objects in the body antibodies
 • Främmande objekt för kroppen vilket framkallar antikroppar antigen
 • Krävs för florusent: (x y) från bestrålningskällan än absorbtionsenergin, att ämnet kan (x) strålningen högre energi, absorbera
 • Biomarking antigen with one primary antibody with flouresence direct immunoflouresence
 • Biomarking antigen with 3 secondary antibodies connected to a primary antibodie with flouresence indirect immunoflouresence
 • antibodies produced by hybridomas = fusion of B cells and myeloma cells (cancer B cells). - The hybridomas are all clones of the same parent cells - Monoclonal antibodies bind to a unique epitope - B cells are from the spleen of a mouse immunized with the specific antigen monoclonal antibodies
 • antibodies produced by different immune cells in vivo. - React against a specific antigen by identifying a different epitope. - Produced by injecting an antigen in the blood of an animal. The antibodies are collected by purifying the animal plasma polyclonal antibodies
 • Gränsen för hur stort man kan se med ett optiskt mikroskop abbe limit
 • Variablerna i abbe limmit: d = λ/2*n*sin(a) (Från vänster -> höger) våglängd, brytningsindex, vinkel för normal
 • Begränsar det minsta man kan se diffraktion
 • Randomly switch on and off individual fluorophores and localize their position. STORM microscopy
 • Ungefärlig gräns för vad man kan se i nm (abbe limmit) 250nm
 • Confocal microscope with two parallel laser beams. The excitation beam excites the fluorophores and the other beam forces the emission to take place in a color that is not detected through stimulated emission. The result is a smaller point spread function and thereby an improved resolution. STED microscopy
 • STED microscope resolution 50nm
 • Reynold nummer variabler: ρ*v*D/η (Höger -> vänster) densitet, vätskehastighet, diameter av rör, viskositet
 • Reynold nummer (formel): Re= pvd/n
 • Re<500 laminärt flöde
 • Re>2000 turbulent flöde
 • Vätskan rör sig i parallella lager laminärt flöde
 • Betecknar vätskors "tjockhet" eller interna motstånd mot flöden, och kan ses som ett mått på friktion i vätskor. viskositet
 • definieras inom fysiken som motstånd mot rörelseförändring Tröghet
 • Exempel på laminärt flöde blodet
 • Exempel på turbulent flöde floder
 • Preassure driven flow variabler: u = u(max)*(1-r^2/a^2) maxhastigheten, avståndet till kanten, radien
 • En fördel med tryckdrivet flöde är att större partiklar är snabbare än mindre vilket utnyttjas i hydrodynamic chromatography.
 • movement of liquid in a small tube due to an applied electric field. electroosomosis
 • Vid elektroosmos så har alla partiklar samma hastighet
 • movement of charged objects in an electric field Electrophoresis
 • Diffussionskonstant, variabler: D=μkT rörligheten av partikeln, boltzmans konstant, temperatur
 • I en bumber array styr höjden av arrayen vilken orientering som partiklarna har.
 • *Heats upp DNA to wich A-T bond break. Then fill the empty pares with biomarker and analyse the data as ha barcod melting mapping DNA
 • Creating surfaces costs energi
 • Are the smallet surface for given volume spheres
 • Contact angle < 90 grader wetting
 • Contact angel > 90 grader non wetting
 • total perimeter of asperites over a given unit area Λ contact line density
 • Λ= (x- sidan av lilla kvadraten, y- sidan av kvadraten "innuti" 4 små kvadrater) 4x/y^2
 • Vad händer med en vätska vid Superhydrofobt kontakt v > 150grader det rinner av
 • Molecules that lower the interfacial energy surfactants
 • mixture of 2 non miscible liquids One liquid is dispersed into the other emulsion
 • Ett ämne som är löst i ett annat är i en dispers fas
 • Surfactant–free stable emulsion, uses 3 diffrent liquid. The ouzo effect
 • γ = N/m surface energy
 • Det hydrophila huvudet kan ha olika laddningar
 • hydrophilt huvud som ej är positivt eller negativt samt ej neutralt zwitterionic
 • 3 basparen som finns på tRNA för en specifik aminosyra kodon
 • Surfaktant struktur med den hydrofila svansen ihopsatt till en boll. micell
 • Användningsområde för miceller tvättmedel
 • Boll av sulfaktanter. Dubbellager av sulfaktanter med det hydrofila huvudet utåt liposome
 • Användnings område för liposome (T A L) transport av läkemedel
 • Syntetiska nanomaterial fungerar som fungerar likt en liposom. dendrimes
 • En fördel med nanom magneter är att de bara har en magnetisk domän
 • Utnytjar en liten guldtäckt nanopartikel för att identifiera och döda cancer celler plasmonics
 • Storleken på ön i en enelektron transistor beror på temperaturen
 • Laddningsenergi i en coulomb ö, E= e^2/c
 • Molekyl orbital som har bildats genom 2 vågfunktioner som är i fas och har adderats bindande molekylorbital
 • Molekyl orbital som har bildats genom 2 vågfunktioner som är ur fas och har adderats sina vågfunktioner bindande molekylorbital
 • Molekyl orbital som har bildats genom 2 vågfunktioner som är ur fas och har subtraherats antibindande molekylorbital
 • Elektroner i antibindande orbitaler verkar destabiliserande på molekylen på grund av repulsionen mellan atomkärnorna ökar om det inte finns några elektroner mellan dem.
 • Skillnade mellan ledningsband och valensban är för stort för en elektron i rumstemperatur kan "hoppa" isolator
 • Skillnade mellan ledningsband och valensban är för stort för en elektron i rumstemperatur kan "hoppa" isolator. Dock är skillnaden tillräckligt liten för att "orent" ämne kan ha elektroner som kan "hoppa" i rumstemperatur. halvledare
 • Skillnade mellan ledningsband och valensban är så liten att de överlappar varandra. metall
 • Skillnade mellan ledningsband och valensban är för stort för en elektron i rumstemperatur kan "hoppa" . Dock är valensbandet halvfullt. metall
 • Sätt att få halvledare att leda ström (sällsynaste, vanligaste) temperatur ökning, dopning
 • Dopning: Dopar med halvledare från höger i periodiska systemet. Skapar donatornivå som är lägre än lednings. n dopning
 • Dopning: Dopar med halvledare från vänster i periodiska systemet. Skapar acceptor nivå som är hål som är högre än valensbandet. p dopning
 • Vanliga 3-5 halvledar material (G, I) GaAS, InP
 • Schrödingerekvationen variabler: i*ħ* dψ/dt = (-ħ^2/2m)*Δ^2( ψ) + V(r) *ψ (VL, HL1, HL2) hur vågfunktionen förändras med tiden, rörelseenergi multiplicerat med vågfunktionen, potentiell energi multiplicerat med vågfunktionen
 • Energin i en schrödinge våg våglängden
 • Amplituden i en schrödinger våg sannolikheten att hitta partikeln
 • Schrödinger ekvationen kan delas in i den (, O) tidsberoende, tidsoberoende
 • Kan man inte bestämma med godtycklig noggranhet enligt heisenbergs obestämdhets relation (P och ?, E och ?) position och impuls, energi och tid
 • Elektronerna kan hoppa mellan sina energinivåer, men aldrig i samma orbital eller till högre energinivåer
 • Teknik för att belägga ett substrat med enkristallina filmer epitaxi
 • Epitaxi där man låter bärgaser transportera ämnen till substratet där ytan katalyserar reaktioner vilket binder till sig ämnet och lämnar bärgasen vilket transporteras ut ur kammaren. Metalorganic vapour phase epitaxy
 • Epitaxi där subtratet beskjuts av ämnerna som har förångats av ugnar. molecular beam epitaxy
 • Vanlig halvledare i gröna leds (namn) galiumnitrat
 • Vanlig halvledare i röda leds (namn) Galliumarsenid
 • Bygger strukter från grunden, t.e.x MBE epitaxy bottom up
 • Bygger strukturen genom att tälja ner byggmaterialet top down
 • Metod för att överföra ett mönster till t.e.x en halvledar bricka litografi
 • Litografisk metod där man anväder elektromagnetiska vågor och en mask för att föra över mönstret (vanligaste, andra) optisk, röntgen
 • Litografisk metod där man använder en elektronstråle, mycket långsam och spridning kan uppkomma elektronstråle litografi
 • Litografisk metod där man använder en jonstråle, har högst upplösning. Kan arbetas med mask eller ej. jonstrålelitografi
 • Litografi metod där en varm stämpel stämplas i resisten. Snabb och billig och bra för industrier nanoimprintlitografi
 • Resist som bryts bort av litografi positiv resist
 • Resist som förstärks vid litografi negativ resist
 • Styr rörelsen i STM och AFM mikroskop piezokristaller
 • Två olika typer av wrap gate transistorer (B, F) planar bulk, planar bulkfinfet
 • Transistorn 3 delar från S source, gate, drain
 • Solcell som bygger på fotosyntes dvs att ljuset får ett färgämne att evge elektroner vilket tar sig genom (oftast) titanpartiklar upp till anoden och färgatomerna fylls sedan med elektroner från elktrolyten som sedan får elektroner från katoden. Gätzel solcell
 • När en foton med exakt rätt energi kommer in mot en solcell så exciteras en elektron till övre bandgapet vilket skapar ett hål vilket sedan skapar en ström.
 • Lagrerna i en solcell från boten till top Katod, p sida, n sida, anod
 • Tre sätt för att skapa vita leds (R G B L, U + P, B + P) röd grön blå led, uv led + fosfor, blå led + fosfor
 • I en laster är energi nivåerna mellan BAB bandgapet av en hetero struktur istället för av en kvantifiserad struktur.
 • Kol i hexagonala strukturer i löst bundna skik, är en kristalin halvmetall. Är en god elektrisk ledare och kan användas till smörjmedel och blyerts. grafit
 • Kol i hexagonal struktur som bara är av ett lager, detta gör att de är starkt bundna till varandra. Har en ferminivå som kan justeras av ett elektrskt fällt. Har bra ledningsförmåga och är starkare än stål. grafen
 • Nobel priset 2010 isolering av grafen
 • Stabilaste formen av kol diamant
 • Kol som inte har en egentlig ordning amfort kol
 • Tillhör fullerender (C, K) c60, kolnanorör
 • Kol som är bundet i ihålliga former fullerener
 • Starkheter med kolnanorör (S, V) styrka, värmeledning
 • Kolnanorör former (S, K, Z) stolform, kiral, zickzack
 • Kolnanorör form som leder ström bäst stolform
 • Kolnanorör form som liknar en halvledare zickzack
 • Vätskedroppe med luftfickor under cassie-baxter state
 • Vätskedropor som tar sig in i groparna wenzel state
 • Utnyttjar att större partiklar befinner sig mer i mitten av flödet och åker snabbare hydrodynamisk kromatografi
 • Laplace lag (grävs för att lungorna ej ska kollapsa) variabler: P=2γ/r tryck, ytenergi, radie
 • Kritiska radien i en bumber array: rc= avstånd mellan hinder/perioden av hinder

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/nano-intro-munta.5209698.html

Dela