Namn och ålder s 25+27

Övningen är skapad 2015-09-30 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • jag heter je m'appelle
  • jag är tolv år j'ai douze ans
  • hon heter elle s'appelle
  • hon är tolv år elle a douze ans
  • han heter il s'appelle
  • han är sjutton år il a dix-sept ans

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/namn-och-alder-s-2527.4990224.html

Dela