N0008N, mikroekonomi kap 2

Övningen är skapad 2021-08-31 av stellabjornhall. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Empirisk grundad på erfarenhet
 • monetär värde i pengar
 • allokera fördela
 • incitament stimulans
 • subvention ekonomiskt understöd
 • implicit underförstådd
 • utbudsfunktion uttrycker generellt de faktorer som påverkar utbudet
 • efterfrågefunktionen uttrycker påverkande faktorer ex priser och inkomst
 • normala varor efterfrågan ökar vid inkomstökning
 • inferiora varor efterfrågan minskar vid inkomstökning
 • förflyttning längs en efterfrågekurva förändringar i den efterfrågade kvantiteten som inträffas vid prisförändringar, medan andra faktorer som påverkar efterfrågan hålls konstanta
 • efterfrågekurvan visar förhållandet mellan den efterfrågade kvantiteten och prisnivån för en vara eller tjänst
 • förskjutning av efterfrågekurvan orakas av förändringar i någon av de faktorer som påverkar efterfrågan än priset
 • utbjuden kvantitet den kvantitet av vara/tjänst som producenten är villig att sälja/tillverka vid given prisnivå och tidpunkt
 • utbudskurvan visar förhållandet mellan utbjuden kvantitet och prisnivå
 • förflyttning längs utbudskurvan sker vid prisförändringar medans de andra utbudsfaktorerna hålls konstanta
 • förskjutning av utbudskurvan sker när någon annan faktor som påverkar utbudet än varupriset förändras
 • efterfrågeöverskott efterfrågan är större än utbudet vid given prisnivå
 • utbudeöverskott utbudet är större än efterfrågan vid given prisnivå
 • marknadsjämvikt uppstår då den utbjudna kvantiteten är lika med den efterfrågade

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/n0008n-mikroekonomi-kap-2.10506984.html

Dela

Annonser