My hero British council Interviews

Övningen är skapad 2020-03-11 av zusanne. Antal frågor: 57.
Välj frågor (57)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Hon borde vara She ought to be
 • Fattig Poor
 • Skelett Skeleton
 • Tills dess Untill then
 • En ordentlig utbildning A proper education
 • Ordentligt Properly
 • Hennes bidrag Her contribution
 • Att förtjäna To deserve
 • Förstod Became aware of
 • Ta märke till Noticed
 • Att tillbringa To spend
 • Oförmögen att, inte kunna Unable to
 • Samla in pengar Collect money
 • Ingenjör Engineer
 • Storma To raid
 • Tvingad Forced
 • Mattor Rugs
 • Introducerade Introduced
 • Tvingad Enforced
 • En utbildning An education
 • Arbete Labour
 • Orättvisa Injustice
 • Kollegor Colleagues
 • En fråga An issue
 • Ekologi Ecology
 • Hjältinna Heroine
 • Att orsaka To cause
 • Permanent Permanent
 • Skada Damage
 • Gradvis Gradually
 • Medveten om Aware of
 • Bekämpningsmedel Pesticides
 • Skada Harm
 • Mask Worm
 • Beroende av varandra Interdependant
 • Refererar till Refer to
 • Lantbruk Agricultar
 • Forskare Scientists
 • Insekter Insects
 • Ekologisk mat Organic food
 • Olyckligtvis Unfortunalety
 • Mitt val My choice
 • Hela utbudet av The whole range of
 • Uppfinningsrik Innovative
 • Spännande Exciting
 • Fastän Although
 • Jag uppskattar I admire
 • Engagemang Dedication
 • Föreställa sig Imagine
 • Otroligt Incredibly
 • Jämlika Equal
 • Delning Division
 • Girighet Greed
 • Ägodelar Possessions
 • En livslång A lifelong
 • Rebell Rebel
 • Smart Clever

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/my-hero-british-council-interviews.9690532.html

Dela