My Great Idea

Övningen är skapad 2015-10-23 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skräck horror
 • lösa solve
 • förbättra improve
 • ändra sig change one's mind
 • ett år ledigt a year off
 • fortsätta continue
 • högljudd noisy
 • hälla pour
 • bricka tray
 • skräp rubbish
 • mardröm nightmare
 • nöjd pleased
 • disk counter
 • fräsa hiss
 • spotta spit
 • spottade spat
 • spottat spat
 • kund customer
 • täcka cover
 • ärlig honest

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/my-great-idea.5248865.html

Dela