My Great Idea

Övningen är skapad 2021-11-25 av June75. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • horror skräck
 • solve lösa
 • improve förbättra
 • manager chef
 • change one’s mind ändra sig
 • a year off ett år ledigt
 • continue fortsätta
 • clean rengöra
 • horrible hemsk
 • noisy högljudd
 • pour hälla
 • busy jäktig
 • pick up hämta
 • tray bricka
 • wrapper omslag, förpackning
 • rubbish skräp
 • nightmare mardröm
 • pleased nöjd
 • counter disk
 • spurt spruta
 • hiss fräsa
 • spit spotta
 • spat spottade
 • spat spottat
 • customer kund
 • cover täcka
 • last vara, pågå
 • honest ärlig, uppriktig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/my-great-idea.10738494.html

Dela