My Choice

Övningen är skapad 2017-09-20 av linahl. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • crossroads korsning
 • make decisions fatta beslut
 • local school skola i trakten
 • social sciences SO
 • sleep in ta sovmorgon
 • go along with instämma med
 • vocation kall
 • basically i grund och botten
 • hands-on praktisk
 • apprenticeship lärlingskap
 • in the field ute i arbetslivet
 • learn the trade lära sig yrket
 • so far hittills
 • go on a gap year ta sabbatsår
 • take into account ta med i beräkningen
 • particular särskild
 • technology teknologi
 • enrol ta in
 • from throughout från hela
 • furious rasande
 • engineer ingenjör
 • diffuse avdramatisera
 • exchange student utbytesstudent
 • semester termin
 • impersonal opersonlig
 • down the line bakom mig
 • school cafeteria skolmatsal
 • education utbildning
 • reason anledning

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/my-choice.7369448.html

Dela