Muskler funktion

Övningen är skapad 2021-12-17 av matildasjoblom. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • m. quadriceps femoris gör en extension i art. genua
 • m. illiopsas gör en flexion i art. coxae
 • m. gluteus maximus gör en extension i art. coxae
 • adduktorerna gör en adduktion i art. coxae
 • hamstrings gör en flexion i art. genua
 • m. gastrocnemius gör en plantarflexion i fotleden
 • m. gastrocnemius gör en flexion i art. genua
 • m. soleus gör en plantarflexion i fotleden
 • m. sternocleiodmastoideus roterar/flekterar huvudet
 • m. erector spinae gör en extension i bålen
 • transverus spinae systemet gör en rotation i columna
 • m. latissimus dorsi gör en adduktion, inåtrotation och extension i art. humeri
 • m. pectoralis major gör en flexion i art cubiti
 • m. pectoralis major gör en adduktion i art. humeri
 • m. pectoralis minor är en assisorisk andningsmuskel
 • m. serratus anteriors funktion är att hålla scapula på plats
 • m. rectus abdominis gör en flexion i bålen
 • m. obliquus externus abdominis gör en lateralflexion i bålen
 • m. transverses abdominis funktion är att skapa buktryck
 • m. intercostalis externa höjer revbenen. bidrar till inanding
 • m intercostales interna sänker revbenen. bidrar till utandning
 • rectushinna bindvävshinna som täcker magen
 • m. sartorius gör en utåtrotation i art. coxae
 • supination vrider handen utåt
 • pronation vrider handen inåt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/muskler-funktion.10769532.html

Dela