Musik Prov V.38

Övningen är skapad 2023-09-19 av kakan_spelar. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Långsamt och allvarligt Grave
 • Brett, långsamt Largo
 • Måttligt fort Moderato
 • Gångtakt Andante
 • Ganska snabbt Allegretto
 • Snabbt, glatt Allegro
 • Snabbt, livligt Vivace
 • Mycket snabbt Presto
 • Så snabbt som möjligt Prestissimo
 • ytterst svagt ppp (piano pianissimo)
 • mycket svagt pp (pianissimo)
 • svagt p (piano)
 • medelsvagt mp (mezzopiano)
 • medelstarkt mf (mezzoforte)
 • starkt f (forte)
 • mycket starkt ff (fortissimo)
 • ytterst starkt fff (forte fortissimo)
 • 1+4+3 Dur
 • 1+3+4 Moll
 • 1+4+3+3 Dur 7
 • 1+4+3+4 Maj 7
 • 1+5+2 Sus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/musik-prov-v-38.11673164.html

Dela