muohttaga ja jieŋa sánit

Övningen är skapad 2019-04-11 av Albbas. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • bievla barmarksfläck
 • cuoŋu skare
 • čalggadat skare som inte bär
 • čearga snödriva
 • čiegar gammalt uppgrävt snötäcke
 • vieski färskt uppgrävt snötäcke
 • dobádat klabbföre för skidor
 • guottáhat snöföre som bär för skidor
 • guohtun renbete
 • guoldu snöstorm
 • jassa snöfläck på sommaren
 • jiehkki glaciär
 • jiekŋa is
 • oppas lös orörd djupsnö
 • ritni rimfrost
 • vacha nysnö
 • vuohtádat spårsnö
 • muohtahis snöfattig
 • muohtačalbmi snöflinga

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/muohttaga-ja-jiena-sanit.9026969.html

Dela