MUN HOALAN, DON SÁRTNUT

Övningen är skapad 2023-03-20 av LindaMarakatt. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ságastit tala, samtala
 • suopman röst, dialekt
 • vuossárga måndag
 • árga vardag
 • hállat tala, prata
 • maŋŋebárga tisdag
 • gánda pojke
 • skihpár kamrat, vän
 • čáibmat skratta
 • hupmat tala, prata
 • olmmái kamrat, vän
 • boagustit skratta
 • sárdnut tala, prata
 • ustit kamrat, vän
 • hávski roligt
 • vávvá docka
 • buvru gröt
 • vanca båt
 • bussá katt
 • gáhttu katt
 • stužihit ramla (i vattnet)
 • fanahit tänja
 • čibbi knä
 • suohtas roligt
 • čierrugođii började gråta
 • snuolga snor
 • golgagohte började rinna
 • nisádit snyta /sig)
 • heivet passa, duga
 • fáddá tema, motiv

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mun-hoalan-don-sartnut.11435513.html

Dela