Annonser


Mr Bean in Town

Övningen är skapad 2018-11-08 av Kairo71. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • nästa next
 • åt ate
 • kypare waiter
 • försöka try
 • nöjd med happy with
 • över across
 • spela play
 • låtsas pretend
 • berömd famous
 • lek game
 • rolig funny
 • fin nice
 • stor large
 • grönsaker vegetables
 • nästan almost
 • mynt coin

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mr-bean-in-town.8649122.html

Dela