Moving Windmills (advanced)

Övningen är skapad 2019-03-26 av linahl. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • övervann broke through
 • fattigdom poverty
 • växte upp grew up
 • fattig poor
 • by village
 • överleva survive
 • genom att odla by growing
 • ha råd med afford
 • fattade ett beslut made a decision
 • strax soon
 • bibliotek library
 • fungerande working
 • reservdel spare part
 • skrot scrap
 • driva power
 • solpanel solar panel
 • brunn well
 • långt borta från far from
 • svält starvation
 • trafikkaos traffic jam

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/moving-windmills-advanced.8033403.html

Dela