Mov Gïele

Övningen är skapad 2021-10-13 av Faepmie1. Antal frågor: 8.
Välj frågor (8)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Har du haft kul? Datne luste åtneme?
  • Vad gjorde ni i skolan idag? Maam dijjieh skuvlesne daan biejien dorjeme?
  • Ska vi gå på promenad? Edtjebe ålkolisnie vaedtsedh?
  • Är du hungrig? Datne nealkoes?
  • Fryser du? Datne galmes?
  • Är du törstig? Datne gojhkelovvh?
  • Vad är det för lunch idag? Mij beapmojde daan biejjien?
  • När slutar vi? Gåessie mijjieh galhkebe?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mov-giele.10656321.html

Dela

Annonser