Mov gïele 2

Övningen är skapad 2021-10-13 av Faepmie1. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Vad blir det till middag? Mij gaskebiejjie-beapmose sjädta?
  • När slutar lektionen? Gåessie låhkoe galhka?
  • Vad ska vi göra idag? Maam mijjieh edtjebe daan biejjien darjodh?
  • Ska vi åka till stugan i helgen? Edtjebe ståapose daan hieljen vuelkedh?
  • Kan vi spela fotboll? Maehtebe julkietjengekere tjïektjedh?
  • Vi ses imorgon. Vuejnebe jirreden!
  • Vilken slags musik gillar du? Maegkeres musihkh datne lyjhkh?
  • Är det träning idag? Lea saavreme daan biejjien?
  • Cyklar vi dit? Sygkeldibie dahkoe?
  • Den godaste drickan är fanta exotic! Fanta Exotic lea daan bööremes aaloem!

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mov-giele-2.10656409.html

Dela