Mov gåetie

Övningen är skapad 2023-05-31 av Faepmie1. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tjeallere källare
 • tjïehtjele rum
 • lapte våning
 • gåetien huset har/husets
 • man gellie hur många
 • manne åaram jag sover
 • manne leaksoeh darjoem jag gör läxor
 • manne lyjhkem lohkedh jag gillar att läsa
 • im lyjhkh sjeakodh jag gillar inte att läsa
 • åadtjoem vaedtsedh får jag gå
 • kåava hall
 • laavkome-tjïehtjele badrum

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mov-gaetie.11553376.html

Dela