Mov bïjre

Övningen är skapad 2021-09-13 av Faepmie1. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • jag heter mov nomme
 • Jag är 14 år gammal. Manne leam luhkienjieljie jaepien båeries.
 • Hur gammal är du? Man båeries datne?
 • Jag bor i Vilhelmina. Manne vualtjarisnie årroeminie.
 • I umeå ubmejisnie
 • i vindeln vyödtalisnie
 • i klimpfjäll klimhpesne
 • i jokkmokk jåhkkåmåhkkesne
 • Vart bor du? Gusnie datne årroeminie?
 • hen heter dan nomme
 • jag har mov lea
 • syster åabpa
 • bror vïelle
 • mamma tjidtjie
 • pappa aehtjie
 • jag tycker om manne lyjhkem
 • jag tycker inte om im lyjhkh
 • hen är dïhte lea
 • syskon åerpenh

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mov-bijre.10558492.html

Dela