More than Meets the Eye

Övningen är skapad 2020-10-20 av idaapetterssonn. Antal frågor: 37.
Välj frågor (37)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • foot 30, 48 cm
 • stone 6, 35 kg
 • mile 1609 m
 • bouncer utkastare
 • eye-opener tankeställare
 • dodgy konstig, skum
 • coach turistbuss
 • contain innehålla
 • exhibit utställningsföremål
 • exhibition utställning
 • offended förolämpad
 • offensive stötande
 • expect förvänta sig
 • agony smärta
 • basically i stort sett
 • distance avstånd
 • fuss bråk
 • square kvadrat, ruta, torg
 • actually faktiskt
 • pinch sno
 • dot punkt, prick
 • except förutom
 • nipple bröstvårta
 • manage to lyckas, klara av att
 • give someone a hand hjälpa någon
 • out of order fel, opassande
 • the public allmänheten
 • posh flott, fin
 • braces hängslen
 • shrug rycka på axlarna
 • by this stage vid det laget
 • dyed färgad
 • whether om, ifall
 • miserable olycklig, eländig
 • ignorant okunnig, ovetande
 • harm skada, ont
 • profit vinst, förtjänst

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/more-than-meets-the-eye.10069910.html

Dela