Money, Money, Money

Övningen är skapad 2015-08-28 av Marianne_Vasa. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • förslag suggestion
 • tjäna earn
 • upptäcka discover
 • tjäna make
 • tjänade made
 • tjänat made
 • gräva dig
 • grävde dug
 • grävt dug
 • förmögen wealthy
 • under during
 • jättestor huge
 • ärva inherit
 • utveckla develop
 • framgång success
 • förmögenhet fortune
 • välja choose
 • valde chose
 • valt chosen
 • för...sedan ago
 • dela share

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/money-money-money.4672970.html

Dela