Mon premier amour

Övningen är skapad 2016-11-27 av Iisooldee. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • den där sommaren cet été là
 • jag blir kär je tombe amoureux (tomber)
 • första gången la premier fois
 • vid havet au bord de la mer
 • andra deuxième
 • jag gråter je pleure (pleurer)
 • lovar du att tu promets de (promettre)
 • efter ett år au bout d'un an
 • bröllopsresan le voyage de noces
 • jag träffar je rencontre (rencontrer)
 • jag föreslår je propose (proposer)
 • den sista dagen le dernier jour
 • jag tror att je crois que (croire)
 • ensam seul -e
 • tom vide
 • nästan presque
 • en ung kvinna une jeune femme
 • när quand
 • ingen tvekan pas de doute
 • vad ska jag göra quoi faire
 • det är då som c'est alors que
 • mot vers
 • jag känner je sens (sentir)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mon-premier-amour.6875888.html

Dela