moi 4 4. Seikkailu joella

Övningen är skapad 2015-09-21 av lottaback. Antal frågor: 29.
Välj frågor (29)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • perämoottori, perämoottorin, perämoottoria utombordsmotor
 • olla menossa vara påväg, fara
 • katsomaan för att titta
 • retki, retken, retkeä utfärd
 • tarkka, tarkan, tarkkaa noggrann
 • nopea, nopean, nopeaa snabb
 • kiikari, kiikarin, kiikaria kikare
 • erottaa, erotan, erotti, erottanut urskilja
 • suojaväri, suojavärin, suojaväriä skyddsfärg
 • liikahtaa, likahdan, liikahti, liikahtanut röra sig
 • kadota, katoan, katosi, kadonnuut försvinna
 • silmänräpäys, silmänräpäyksen, silmänräpäystä ögonblick
 • hidas, hitaan, hidasta långsam
 • edessä framme
 • kallio, kallion, kalliota klippa
 • maata, makaan, makasi, maannut ligga
 • pienempi mindre
 • isompi större
 • liukua, liu'un, liukui, liukunut glida
 • laiska, laskan, laiskaa lat
 • laiskempi latare
 • kuljettaja, kuljettajan, kuljettajaa förare
 • kulua, kulun, kului, kulunut gå (om tid)
 • sammua, sammun, sammui, sammunut slockna
 • työkalu, työkalun, työkalua verktyg
 • kalpenen, kalpeni blekna
 • yhä allt mer
 • kirkua, kirun, kirkui, kirkunut skrika
 • käynnistyä, käynnistyn, käynnistyi, käynnistynyt starta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/moi-4-4-seikkailu-joella.4891580.html

Dela