Modul 2 engelska

Övningen är skapad 2019-09-25 av Sallyronngard. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • abroad im Ausland
 • branch Filiale
 • check prüfen
 • competitive konkurrenzfähig
 • confirm bestätigen
 • core business Kerngeschäft
 • corporation Konzern
 • expand erweitern
 • experience Erfahrung
 • fire feuern
 • found Unternehmen
 • headquaters Hauptsitz
 • hire einstellen
 • invite einladen
 • lay off entlassen
 • manufacturing Herstellung
 • opportunity Gelegenheit
 • pay rise Gehaltserhöhung
 • cut Gehaltskürzung
 • pension Rente
 • perks vorteile
 • permanent daurhaft
 • promotion Beförderung
 • sack feuern
 • self-employed selbständig
 • skill Fähigkeit
 • subsidiary Tochterunternehmen
 • supervisor Aufsichtsperson
 • take on einstellen
 • temp Aushilfskraft
 • temporary befristet
 • trade fair Handelsmesse
 • update Aktualiserung
 • venue Veranstaltungsort
 • warehouse Lager
 • workforce Belegschaft

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/modul-2-engelska.9290589.html

Dela