Modala hjälpverb - tyska

Övningen är skapad 2015-01-27 av ricloa. Antal frågor: 32.
Välj frågor (32)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • att kunna können
 • att vilja wollen
 • att få lov dürfen
 • vara tvungen att, måste müssen
 • jag kan ich kann
 • du vill du willst
 • han måste er muss
 • hon får lov sie darf
 • den/det måste es muss
 • man vill man will
 • vi vill wir wollen
 • ni kan ihr könnt
 • de får lov sie dürfen
 • Ni måste Sie müssen
 • du kan inte du kannst nicht
 • vi vill inte wir wollen nicht
 • vill du? willst du?
 • ska vi? wollen wir?
 • du får du darfst
 • de kan sie können
 • vi kan wir können
 • får jag? darf ich?
 • vi får inte wir dürfen nicht
 • vi kan inte wir können nicht
 • vill ni? wollt ihr?
 • kan ni? könnt ihr?
 • måste ni? müsst ihr?
 • ni kan inte ihr könnt nicht
 • ni får inte ihr dürft nicht
 • det vill vi inte das wollen wir nicht
 • det kan vi inte das können wir nicht
 • det vill jag inte das will ich nicht

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/modala-hjalpverb-tyska.4187825.html

Dela