Mitos

Övningen är skapad 2023-03-01 av Zjelvgren. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Interfas S-fas Allt DNA + Centrosom kopieras
  • Profas Kromatinet packas ihop till delningskromosomer, kärnmembranet löses upp, centrosomerna flyttar sig från varandra
  • Metafas Kärnmembran helt upplöst, delningskromosomerna packade och samlade i ekvatorialplanet, fullständig kärnspole har bildats
  • Anafas Systerkromatiderna dras till varsin pol
  • Telofas Nytt kärnmembran bildas, kromosomerna packas till kromatin, cellerna snörs av från varandra
  • Cytokines Två nya celler bildas

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mitos.11430070.html

Dela