Mikrobiologi

Övningen är skapad 2021-04-11 av malrab. Antal frågor: 80.
Välj frågor (80)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vad betyder mikrobiologi? Läran om litet liv, Läran om biologi, Läran om bakterier, Läran om mikroorganismer
 • Annat ord för mikroorganismer? Mikrober, Protozoer, Bakterier, Protista
 • Bakterier, svampar, encelliga alger och protozoer tillhör samlingsnamnet..? Protista, Patogen, Parasiter, Eukaryota
 • Grundläggande mikrobiologi Hur mikroorganismerna fungerar och är uppbyggda, Mikroorganismernas roll vid sjukdomar av olika slag
 • Medicinska mikrobiologin Mikroorganismernas roll vid sjukdomar av olika slag, Hur mikroorganismerna fungerar och är uppbyggda
 • Patogena mikroorganismer är.. Sjukdomsalstrande, Ej sjukdomsalstrande, Potentiellt sjukdomsalstrande
 • Nonpatogena/Apatogena mikroorganismer är.. Ej sjukdomsalstrande, Sjukdomsalstrande, Potentiellt sjukdomsalstrande
 • Potentiella mikroorganismer är.. Potentiellt sjukdomsalstrande, Ej sjukdomsalstrande, Sjukdomsalstrande
 • Kolibakterien är.. Potentiellt patogen, Nonpatogen/apatogen, Patogen
 • Parasiter är.. En infestation, En infektion
 • Protozoer är.. En infektion, En infestation
 • Prioner är.. En infektion, En infestation
 • Virulens betyder.. Mikroorganismens förmåga att framkalla sjukdom, Mikroorganismens förmåga att bekämpa sjukdom
 • Ju mer virulent desto.. Lägre infektionsdos behövs, Högre infektionsdos behövs
 • Smitta via kontakt Direkt/indirekt, Nysning, Insekter och spindeldjur, Bett
 • Droppsmitta Nysning, Insekter och spindeldjur, Bett, Direkt
 • Luftburen smitta Mikroskopiska droppar i luften inomhus, Direkt, Bett, Nysning
 • Vektorburen smitta Insekter och spindeldjur, Direkt, Nysning, Mikroskopiska droppar i luften inomhus
 • Blodburen smitta Direkt via blod/slemhinnor, Avloppsvatten, Mat som ej tillagats ordentligt, Sjukdom från djur
 • Livsmedelsburen smitta Mat som ej tillagats ordentligt, Avloppsvatten, Direkt via blod/slemhinnor, Sjukdom från djur
 • Vattenburen smitta Avloppsvatten, Sjukdom från djur, Direkt via blod/slemhinna, Mat som ej tillagats ordentligt
 • Zoonoser Sjukdom från djur, Mat som ej tillagats ordenligt, Smitta via blod/slemhinna, Avloppsvatten
 • Borrelia är ett exempel på.. Zoonoser, Vattenburen smitta, Blodburen smitta, Livsmedelsburen smitta
 • Vad betyder biosfären? Allt liv på jorden, Alla levande organismer
 • Bakterier är ett exempel på.. Encelliga organismer, Flercelliga organismer
 • Människor och djur är ett exempel på.. Flercelliga organismer, Encelliga organismer
 • Virus har.. Ingen egen ämnesomsättning, En egen ämnesomsättning
 • Eukaryota.. Har cellkärna, Har ingen cellkärna
 • Prokaryota.. Har ingen cellkärna, Har cellkärna
 • Bakterier.. Har ingen cellkärna, Har cellkärna
 • Djur.. Har cellkärna, Har ingen cellkärna
 • Växtcell Ett cellmembran och en ytterligare cellvägg, Ett cellmembran men INGEN extra cellvägg
 • Endoparasiter= Invärtes (maskar och protozoer), Utvärtes (kvalster och löss)
 • Ektoparasiter= Utvärtes (kvalster och löss), Invärtes (maskar och protozoer)
 • Skabbdjur förökar sig i.. Epidermis, Dermis, Subcutis
 • Dermatofyter= Flercelliga trådsvampar, Encelliga jästsvampar
 • Vad kallar man svampsjukdomar? Mykoser, Dermatofyter
 • Vad kallar man infektioner i hud, hår och naglar? Dermatofyter, Mykoser
 • Candida= Infektioner i slemhinnor och hud, Infektioner i slemhinnor och hår
 • Protista bakterier: Runda Kocker, Baciller, Spiriller
 • Protista bakterier: Cylindriska Baciller, Kocker, Spiriller
 • Spiralformade Spiriller, Kocker, Baciller
 • Aeroba bakterier.. Behöver syre, Behöver inte syre, Kan leva med och utan syre
 • Anaeroba bakterier.. Behöver inte syre, Behöver syre, Kan leva med och utan syre
 • Fakulativt anaeroba bakterier.. Kan leva med och utan syre, Behöver syre, Behöver inte syre
 • Bakterier föredrar temperatur på.. 33-37 grader, 27-32 grader, 38-42 grader
 • Bakteriernas utseende: Cytoplasma= Näringsämnen och DNA, Tillväxt och förökning, Kanaler och öppningar som släpper in näring och ut slaggämnen, Stadga skydd och form
 • Bakteriernas utseende: Ribosomer Tillväxt och förökning, Näringsämnen och DNA, Kanaler och öppningar som släpper in näring och ut slaggämnen, Stadga skydd och form
 • Bakteriernas utseende: Cytoplasma membran= Kanaler och öppningar som släpper in näring och ut slaggämnen, Näringsämnen och DNA, Tillväxt och förökning, Stadga skydd och form
 • Bakteriernas utseende: Cellvägg= Stadga skydd och form, Kanaler och öppningar som släpper in näring och ut slaggämnen, Näring och DNA, Tillväxt och förökning
 • Adhesiner= Bindningsstrukturer som hjälper bakterien att etablera sig, Bindningsstrukturer som hjälper bakterien att föröka sig
 • Invasivitet= Måttet på bakteriens förmåga att breda ut sig i vävnaden, Måttet på bakteriens förmåga att ta sig in i vävnaden
 • Resistensfaktor= Bakterien bildar ett enzym som bryter ned antibiotikan, Bakterien bildar ett gift för att bryta ned antibiotikan
 • Enterobacter= Normalflora i våra tarmar, Onormal flora i våra tarmar
 • Rickettsier= Mellanting av bakterier och virus, Bakterier, Virus
 • Mykoplasma= Minsta mikroorganismen som kan föröka sig själv, Minsta mikroorganismen som inte kan föröka sig själv
 • Virus.. Kan endast föröka sig i andra levande celler, Kan föröka sig själv
 • Antigen= Främmande inkräktare, DNA-gen som anger hur bra immunförsvar kroppen har
 • Feber= Calor, Tumor, Dolor, Rubor
 • Svullnad= Tumor, Calor, Dolor, Rubor
 • Smärta= Dolor, Calor, Tumor, Rubor
 • Rodnad= Rubor, Calor, Tumor, Dolor
 • Passiv immunisering= Färdiga antikroppar injiceras, Försvagade eller döda smittämnen injiceras
 • Aktiv immunisering= Försvagade eller döda smittämnen injiceras, Färdiga antikroppar injiceras
 • Rena det som är orent= Antiseptisk, Aseptisk
 • Att förhindra uppkomsten av patogena mikroorganismer= Aseptisk, Antiseptisk
 • Baktericid= Bakteriedödande, Förhindra bakterier att växa
 • Bakteriostatisk= Förhindra bakterier att växa, Bakteriedödande
 • Blandinfektion= Infektion orsakad av flera bakteriearter, Minskas antalet smittämnen
 • Desinfektion= Minskas antalet smittämnen, Infektion orsakad av flera bakteriearter
 • Epidemi= Sjukdom som drabbar en stor del av befolkningen i ett land, Sjukdom som drabbar befolkningen i flera länder eller världsdelar
 • Pandemi= Sjukdom som drabbar befolkningen i flera länder eller världsdelar, Sjukdom som drabbar en stor del av befolkningen i ett land
 • Infektion= Smittämne har införts, Smittsam
 • Infektiös= Smittsam, Smittämne har införts
 • Inflammation= Kroppens försvar mot inkräktare, Rubbning i allmäntillståndet
 • Sjukdom= Rubbning i allmäntillståndet, Kroppens försvar mot inkräktare
 • Saprofyt= Organismer som lever på förmultnade växtdelar, Blodförgiftning
 • Sepsis= Blodförgiftning, Organismer som lever på förmultnade växtdelar
 • Sterilisering= Fullständig avdödning av alla levande mikroorganismer, En process som förstör merparten av mikroorganismerna
 • Sanering= En process som förstör merparten av mikroorganismerna, Fullständig avdödning av alla levande mikroorganismer

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mikrobiologi.10376476.html

Dela