Mikrobiologi - kretslopp

Övningen är skapad 2022-05-31 av Linz. Antal frågor: 66.
Välj frågor (66)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • H2O + CO2 --> Socker + O2 oxygen fotosyntes
 • ett annat aerobt sätt än oxygen fotosyntes som producerar organiskt material från CO2 kemoolitotrofi
 • Socker + O2 --> Vatten + CO2 aerob respiration
 • Ett annat anaerobt sätt - utöver fermentering - som organiskt material kan bli till CO2 anaerob respiration
 • socker --> etanol + CO2 fermentering
 • H2 + CO2 --> CH3COO- acetogenes
 • fotosyntes som inte har H2O som donator anoxygen fotosyntes
 • CO2 + H2 --> CH3 metanogenes
 • Metanogener måste sammarbeta med... syntrofer
 • organism som äter metan metanotrof
 • acetat klyvs: CH3COO- --> CH4 + CO2 metanogenes
 • oxygen respiration oxidation, reduktion
 • anaerob respiration oxidation, reduktion
 • fermentering oxidation, reduktion
 • metanotrofi oxidation, reduktion
 • metanogenes reduktion, oxidation
 • acetogenes reduktion, oxidation
 • anoxygen fotosyntes reduktion, oxidation
 • oxygen fotosyntes reduktion, oxidation
 • kemoolitrofi CO2 --> organiskt material reduktion, oxidation
 • Oxygen fotosyntes skapar... organiskt material, CO2, Metan, Sulfid, Sulfat, Kvävgas, Ammoniak, Nitrat
 • kemoolitrofi skapar... av CO2 organiskt material, CO2, Metan, Sulfid, Sulfat, Kvävgas, Ammoniak, Nitrat
 • Acetogenes skapar organiskt material, CO2, Metan, Sulfid, Sulfat, Kvävgas, Ammoniak, Nitrat
 • Anoxygen fotosyntes skapar... organiskt material, CO2, Metan, Sulfid, Sulfat, Kvävgas, Ammoniak, Nitrat
 • Aerob respiration skapar... CO2, Organiskt material, Metan, Sulfid, Sulfat, Kvävgas, Ammoniak, Nitrat
 • anaerob respiration skapar... CO2, Organiskt material, Metan, Sulfid, Sulfat, Kvävgas, Ammoniak, Nitrat
 • Fermentering skapar CO2, Organiskt material, Metan, Sulfid, Sulfat, Kvävgas, Ammoniak, Nitrat
 • Metanotrofi skapar... CO2, Organiskt material, Metan, Sulfid, Sulfat, Kvävgas, Ammoniak, Nitrat
 • Kvävets form i atomsfären N₂
 • Vissa bakterier o arkeer kan bryta bindningen i kvävgas kvävefixering
 • Ammoniak NH₃
 • NH3 ammoniak
 • Organismer tar upp kväve/sulfat från marken assimination
 • ammoniak skapas vid nedbrytning av organiska ämnen med kväve i amonifikation
 • Genom den här processen skapas protein bundet till NH2 assimination
 • Reaktionen NH3 --> NO3- sker i ett steg, ovanligt commamox
 • O2 + NH3 --> NO3- med NO2- som mellansteg nitrificiering
 • Nitrat NO₃⁻
 • NO3- nitrat
 • NO3- --> N2 med två mellansteg denitrifiering
 • Huvudsakliga sättet i vilket N2 bildas biologiskt denitrifiering
 • NO2- + NH3 --> N2 anamox
 • Commamox Oxidation, Reduktion
 • Nitrificiering Oxidation, Reduktion
 • Assimination av Nitrat Reduktion, Oxidation
 • Denitrifiering Reduktion, Oxidation
 • Anamox Reduktion, Oxidation
 • Kvävefixering Reduktion, Oxidation
 • Denitrifiering bildar... Kvävgas, Organiskt material, Metan, Sulfid, Sulfat, CO2, Ammoniak, Nitrat
 • Anamox bildar ... Kvävgas, Organiskt material, Metan, Sulfid, Sulfat, CO2, Ammoniak, Nitrat
 • Commcamox bildar... Nitrat, Organiskt material, Metan, Sulfid, Sulfat, CO2, Ammoniak, Kvävgas
 • Nitrifiering bildar... Nitrat, Organiskt material, Metan, Sulfid, Sulfat, CO2, Ammoniak, Kvävgas
 • anaerobt, SO42- blir H2S sulfatreduktion
 • Sulfat SO4²⁻
 • SO4^2- sulfat
 • Sulfid H₂S
 • H2S sulfid
 • S0 --> H2S S0reduktion
 • sulfatreduktion bildar... Sulfid, Organiskt material, Metan, Nitrat, Sulfat, CO2, Ammoniak, Kvävgas
 • Sulfatreduktion är Reduktion, Oxidation
 • 3 ämnen som kan användas dom donator vid anoxygen fotosyntes H₂, H₂S, Fe³⁺
 • Den som donerar elektroner... oxideras
 • Den som tar emot elektroner... reduceras
 • reakanten som oxideras donator
 • reakanten som reduceras acceptor
 • Ämne som föhindrar första reaktionen i nitrificiering nitrapyrin

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mikrobiologi-kretslopp.10972143.html

Dela

Annonser