Miehtjieskuvle saelhtiegaedtiebealesne

Övningen är skapad 2021-05-10 av Nathal13. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tjaebpies vearelde, raaktan geasedh vackert väder, nästan som sommar
 • loekte bukt, vik
 • lea aalkeme har börjat
 • saelhtiegaedtiebealesne vid havet
 • låavthgåetieh tseegkedh att sätta upp tältkåtor
 • gåetiebealesne på lägerplatsen
 • jïjtse egen
 • voessen sisnie I ryggsäcken
 • lyjhkedh att gilla
 • byöpmedidh att äta
 • åeredh att sova
 • dåeriedidh följa
 • iktegisth alltid
 • stååkedidh att leka
 • daamtaj ofta
 • gaavnedh att hitta
 • håagkodh att fiska med spö
 • gaajkesh dovnesh aavoedieh allihopa är glada tillsammans
 • feavroe vik

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/miehtjieskuvle-saelhtiegaedtiebealesne.10422323.html

Dela