Mice and Men 2

Övningen är skapad 2021-01-13 av ordplugg. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • antibiotika antibiotics
 • argumentera, gräla argue
 • vinst, vinning benefit
 • bryta mot lagen break the law
 • genombrott breakthrough
 • århundrade century
 • medicin drugs
 • redaktör editor
 • beräkning estimate
 • globalt globally
 • involvera, blanda in involve
 • varken eller neither nor
 • emot opposed to
 • beredd prepared
 • primat primate
 • gnagare rodent
 • allvarligt seriously
 • behandling treatment
 • opålitlig unreliable
 • viktig, nödvändig vital

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mice-and-men-2.10208049.html

Dela