METALLARBETEN

Övningen är skapad 2008-12-30 av tanpir. Antal frågor: 104.
Välj frågor (104)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • finnas, finns, fanns, funnits olla olemassa
 • till all lycka kaikeksi onneksi
 • ingen, inget, inga ei mitään, ei ketään
 • ett hål, hålet, hål, hålen reikä
 • en yttersida, yttersidan, yttersidor, yttersidorna ulkopuoli
 • klara, klarar, klarade, klarat selvitä
 • en skada, skadan, skador, skadorna vaurio
 • spackel, spacklet silote, pakkeli
 • slipning, slipningen hionta
 • ett bagageutrymme, bagageutrymmet, bagageutrymmen, bagageutrymmena tavaratila
 • tråkig, tråkigt, tråkiga kurja
 • en kaross, karossen, karosser, karosserna kori
 • dålig, dåligt, dåliga huono
 • skick, skicket kunto
 • en överraskning, överraskningen, överraskningar, överraskningarna yllätys
 • rost, rosten ruoste
 • en botten, bottnen, bottnar, bottnarna pohja
 • kunna, kan, kunde, kunnat voida, pystyä
 • förstå, förstår, förstod, förstått ymmärtää
 • hur miten, kuinka
 • uppstå, uppstår, uppstod, uppstått syntyä, tulla
 • skulle repareras korjattaisiin, pitäisi korjata
 • räcka, räcker, räckte, räckt riittää
 • för liian
 • skulle behöva tarvitsisi
 • en bit, biten, bitar, bitarna pala
 • en plåt, plåten, plåtar, plåtarna peltilevy, pelti
 • skulle fästas kiinnitettäisiin
 • genom svetsning hitsaamalla
 • kan repareras voidaan korjata
 • en förberedelse, förberedelsen, förberedelser, förberedelserna valmistelu
 • en mätning, mätningen, mätningar, mätningarna mittaus
 • ritsning, ritsningen piirrottaminen, ritsaus
 • kapning, kapningen katkaiseminen, leikkaaminen
 • måste bearbetas täytyy käsitellä
 • på olika sätt eri tavoin
 • göra, gör, gjorde, gjort tehdä
 • noggrann, noggrant, noggranna tarkka, huolellinen
 • hur mycket kuinka paljon
 • man behöver tarvitaan
 • vilken, vilket, vilka mikä
 • en form, formen, former, formerna muoto
 • skall ha tulee olla, pitää olla
 • använda, använder, använde, använt käyttää
 • ett mätdon, mätdonet, mätdon, mätdonen mittauslaite
 • en stålskala, stålskalan, stålskalor, stålskalorna teräsviivain
 • som joka
 • heta, heter, hette, hetat olla nimeltään
 • ett måttband, måttbandet, måttband, måttbanden mittanauha
 • av stål teräksinen
 • kan användas voidaan käyttää
 • hade uppstått oli syntynyt
 • en kapningslinje, kapningslinjen, kapningslinjer, kapningslinjerna katkaisulinja
 • ritas piirretään
 • när kun
 • man ritar piirretään
 • en linje, linjen, linjer, linjerna linja
 • kallas kutsutaan
 • ritsa, ritsar, ritsade, ritsat ritsata, piirrottaa
 • vid ritsning ritsatessa
 • en ritsnål, ritsnålen, ritsnålar, ritsnålarna piirtopuikko
 • eller tai
 • ett höjdritsmått, höjdritsmåttet, höjdritsmått, höjdtirsmåtten korkeuspiirtomitta
 • ett märke, märket, märken, märkena merkki, jälki
 • en blyertspenna, blyertspennan, blyertspennor, blyertspennorna lyijykynä
 • synas, syns, syntes, synts näkyä
 • ett ritsdon, ritsdonet, ritsdon, ritsdonen ritsain
 • tillverkas valmistetaan
 • härdat stål karkaistu teräs
 • måste vara täytyy olla
 • hårdare än kovempi kuin
 • ett arbetsstycke, arbetsstycket, arbetsstycken, arbetsstyckena työkappale
 • för att jotta
 • skall synas näkyvät
 • kapa, kapar, kapade, kapat katkaista
 • till rätt längd och bredd oikean pituiseksi ja levyiseksi
 • vid kapning katkaisussa
 • används käytetään
 • en bågfil, bågfilen, bågfilar, bågfilarna kaarisaha
 • en plåtsax, plåtsaxen, plåtsaxar, plåtsaxarna peltisakset, levysakset
 • kan användas voidaan käyttää
 • tunn, tunt, tunna ohut
 • tjock, tjockt, tjocka paksu
 • kapas leikataan
 • genom brännskärning polttoleikkauksella
 • en kant, kanten, kanter, kanterna laita, reuna, sivu
 • skarp, skarpt, skarpa terävä
 • ojämn, ojämnt, ojämna epätasainen
 • silloin
 • spänna fast, spänner fast, spände fast, spänt fast kiinnittää
 • ett skruvstycke, skruvstycket, skruvstycken, skruvstyckena ruuvipenkki
 • ta, tar, tog, tagit ottaa
 • fram esiin
 • en fil, filen, filar, filarna viila
 • om jos
 • mycket som ska filas paljon viilattavaa
 • en slipmaskin, slipmaskinen, slipmaskiner, slipmaskinerna hiomakone
 • an skiva, skivan, skivor, skivorna levy
 • måste böjas pitää taivuttaa
 • ofta usein
 • på olika sätt eri tavoin
 • för hand käsin
 • olika slags erilaisia
 • en maskin, maskinen, maskiner, maskinerna kone

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/metallarbeten.123730.html

Dela