Mer metod

Övningen är skapad 2020-05-21 av Dejust. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • -1 Starkt negativt samband
  • 1 starkt positivt samband
  • 0 inget samband
  • Sig(2-Tailed) T-test (p)
  • Litet p-värde signifikant resultat, nej till noll-hypotes
  • Alfa nivå brukar vara... 5% 0.05
  • P-värde större än alfa-nivå inte signifikant, behåll nollhypotes
  • Pearsons correlation SPSS Korrelation mellan två variabler
  • Sig (2-Tailed) Om det är statistiskt signifikant

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/mer-metod.9806248.html

Dela