Meningar löst sammansatta verb (presens)

Övningen är skapad 2017-09-27 av petraa. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • ich komme heute mit jag kommer med idag (mitkommen)
  • ich mache die Tür zu jag stänger dörren (zumachen)
  • wir holen die Kinder ab vi hämtar barnen (abholen)
  • ruft ihr mich morgen an? ringer ni mig i morgon? (anrufen)
  • schreibst du meine Nummer auf? skriver du upp mitt nummer? (aufschreiben)
  • Lisa macht das Fenster auf Lisa öppnar fönstret (aufmachen)
  • die Stunde fängt um neun Uhr an lektionen börjar klockan nio (anfangen)
  • sie kommen am Donnerstag zurück de kommer tillbaka på torsdag (zurückkommen)
  • Mutter und Vater packen die Kleidung ein mamma och pappa packar i kläderna
  • ich schlafe jeden Abend um zehn ein jag somnar klockan tio varje kväll (einschlafen)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/meningar-lost-sammansatta-verb-presens.7582472.html

Dela