Meningar löst sammansatta verb (perfekt)

Övningen är skapad 2017-09-26 av petraa. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Ich habe das Fenster aufgemacht Jag har öppnat fönstret (aufmachen)
  • Ich bin gern ins Café mitgekommen Jag har gärna kommit med till caféet (mitkommen)
  • Hast du auch deine Badehose eingepackt? Har du också packat dina badbyxor? (einpacken)
  • Jeden Sonntag haben wir Oma angerufen Vi har ringt mormor varje söndag (anrufen)
  • Tobias und Sandra haben alles aufgeschrieben Tobias och Sandra har skrivit upp allt (aufschreiben)
  • Wer hat dich abgeholt? Vem har hämtat dig? (abholen)

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/meningar-lost-sammansatta-verb-perfekt.7590716.html

Dela